Vergroting van een balk

Je vergroot een lichaam met een bepaalde factor.
Wat gebeurt er met de inhoud van het lichaam?

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Je kunt de afmetingen van de linker balk veranderen.
Punt P is te verplaatsen, de factor is in te stellen.

Hugo Bakker, Gemaakt met GeoGebra