Tangens

Bij een gegeven hoek is de verhouding tussen de overstaande rechthoekszijde en de aanliggende rechthoekszijde constant.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Verplaats hoekpunt B of verander hoek A met behulp van punt P..

Hugo Bakker, Gemaakt met GeoGebra