Tangens en inverse-tangens

De tangens van een hoek in een rechthoekige driehoek is de verhouding tussen de overstaande rechthoekszijde en de aanliggende rechthoekszijde.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Verplaats hoekpunt A, B of C van de rechthoekige driehoek en kijk hoe hoek A verandert, evenals de tangens van hoek A.

Hugo Bakker, Gemaakt met GeoGebra