Tangens, sinus en cosinus

Vanuit hoek A is zijde BC de overstaande rechthoekszijde (o) en zijde AB de aanliggende rechthoekszijde (a).
Zijde AC is de schuine zijde (s).

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Verplaats hoekpunt B of verander hoek A met behulp van punt P..

Hugo Bakker, Gemaakt met GeoGebra