Een hoek berekenen met de sinus

Overstaande rechthoekszijde bekend, schuine zijde bekend, hoek gevraagd.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Verplaats hoekpunt A, B of C van de rechthoekige driehoek.

Hugo Bakker, Gemaakt met GeoGebra