De stelling van Pythagoras

De som van de kwadraten van de rechthoekszijden is gelijk aan het kwadraat van de hypotenusa (dat is de schuine zijde).

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Verplaats de hoekpunten A of C van de rechthoekige driehoek.

Hugo Bakker, Gemaakt met GeoGebra