Puntspiegelen

Vijfhoek ABCDE wordt gespiegeld in punt O

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Verplaats de hoekpunten van vijfhoek ABCDE of punt O

Hugo Bakker, Gemaakt met GeoGebra