Lijnspiegeling

Driehoek ABC wordt gespiegeld in lijnstuk PQ

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Verplaats de hoekpunten van driehoek ABC of de eindpunten van lijnstuk PQ

Hugo Bakker, Gemaakt met GeoGebra