Een hoek berekenen met behulp van de cosinus

Aanliggende rechthoekszijde bekend, schuine zijde bekend, hoek gevraagd

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Hugo Bakker, Gemaakt met GeoGebra