Diagonaalvlakken

Een lichaamsdiagonaal ligt steeds in drie diagonaalvlakken.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Verplaats de hoekpunten B, D of E.

Hugo Bakker, Gemaakt met GeoGebra