Diagonaalvlakken

In een balk zijn steeds twee diagonaalvlakken gelijkvormig en even groot.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Verplaats hoekpunt B, D of E.

Hugo Bakker, Gemaakt met GeoGebra