De stelling van Pythagoras in beeld

Op de drie zijden van de rechthoekige driehoek zijn vierkanten geplaatst.
Met de stukjes van de vierkanten op de rechthoekszijden kan steeds het
vierkant op de hypotenusa worden bedekt.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

De "dikke" punten kan je verplaatsen.

Hugo Bakker, Gemaakt met GeoGebra