De stelling van Pythagoras in beeld

Op de drie zijden van een rechthoekige driehoek zijn drie vierkanten geplaatst.
Met de stukjes van de vierkanten op de rechthoekszijden is steeds het vierkant
op de schuine zijde te bedekken.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Je kunt de "dikke" hoekpunten verplaatsen.

Hugo Bakker, Gemaakt met GeoGebra