Pythagoras in beeld.

Je ziet een vierkant met zijde a en daarnaast een vierkant met zijde b.
De rechthoekige driehoeken hebben rechthoekszijden a en b, de schuine zijde is c.
De oppervlaktes van de kleine vierkanten, a² en b², zijn om te vormen tot een vierkant met oppervlakte c².

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Dus: a² + b² = c²

Hugo Bakker, Gemaakt met GeoGebra