De stelling van Pythagoras in beeld

Dit is een illustratie van het bewijs van de stelling van Pythagoras dat geleverd werd door de
Perzische (Iraanse) wiskundige Abul Wafa in de tiende eeuw na Christus.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

De "dikke" punten kan je verplaatsen.

Hugo Bakker, Gemaakt met GeoGebra