De stelling van Pythagoras in beeld

Op de zijden van de rechthoekige driehoek zijn vierkanten geplaatst.
De stukjes van de vierkanten op de rechthoekszijden bedekken steeds
precies het vierkant op de hypotenusa.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

De "dikke" punten kan je verplaatsen.

Hugo Bakker, Gemaakt met GeoGebra