De stelling van Pythagoras in beeld

Op de drie zijden van de rechthoekige driehoek zijn vierkanten geplaatst.
De oppervlaktes van de vierkanten op de rechthoekszijde zijn samen steeds
gelijk aan de oppervlakte van het vierkant op de hypotenusa.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

De "dikke" punten kan je verplaatsen.

Hugo Bakker, Gemaakt met GeoGebra