Herleiden (3)

Vul de ruimtes

Vul de lege ruimtes met de juiste antwoorden.
Klik daarna op "Check" om je antwoorden te controleren.
1.a • b + 2a • b =6.3 • a • b - 5 • a • b =11.2 • 3 • ab + 2a • 3b =
2.k • 5 • m + m • 3 • k =7.3de - 4de + de =12.a • b • 3c + 3a • c • b =
3.4 • p • q - 3 • q • p =8.3 • a • 2 • b - ab =13.100a • 2b - 3a • 25b =
4.5x • 2y • z + 2x • y • 3z =9.3p • 2q • r + 2pqr =14.0,2a • 10b + 13ab =
5.2def + 3d • 2e • f =10.2x • 2y • 2z - x • y • z =15.11p • q • 9r + pqr =