Herleiden (1)

Vul de ruimtes

Vul de lege ruimtes met de juiste antwoorden.
Klik daarna op "Check" om je antwoorden te controleren.
1.a + a + a + a =6.2a - b - a - b =11.3x - 7 - x + 6 =
2.2a + 9a =7.2a - 7b + a + 2b =12.31c + 5w - c + 11w =
3.30f - f =8.22a + a - b - 23a =13.10ab + a + ab =
4.3a - a - b =9.100a - a - 100 =14.101x + y + 3y - 2x =
5.ab + 2ab + 3 =10.3p - 4p - 2q - q =15.ab + ac + ac =